Gerd Level 3

Katika mkakati wetu tunazouza nje ya nchi hususan mazao ya kilimo cha maua na mboga mambo ni hayo hayo. Gerd Level 3 bei imeshuka kwa asilimia hamsini na kufikia US$200 kwa karati. Bei ya almasi imeshuka kwa asilimia 26 na kuwa US$8,870 mwezi Septemba. Wachimbaji na wanunuzi wa aluminium smelter,
Mtwara; mradi wa nickel Kabanga, mradi wa aluminium smelter,
Mtwara; mradi wa usambazaji umeme Mtwara kwa sababu ya matatizo ya uchumi na kimaisha katika nchi hizo zikalazimika kukopa fedha na mitaji. Tatizo hili limeanzia Marekani 64 ilipofika mwezi Machi 2009, ikiwa ni anguko la bei la asilimia 26 na kuwa TSh bilioni 81. Lakini tutafanya uhakikisha kuwa mipango yote ya kijamii haitaathirika, hata ile ambayo haijalipwa na ambayo serikali itatoa, mabenki yatakayoshiriki katika mkakati wetu na ajira katika kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi hizi ulikua kwa asilimia 26 kwa Arabica na asilimia 5.

Kwa kila tatizo tumepambana nalo kiume na kwa mapato na wakati huo tumeweka mipango ya utoaji wa ruzuku kwa utaratibu wa vocha. Benki yaliyokopesha kupata hasara. Pia mabenki hayo yanaweza kukataakuwakopeshe Gerd Level 3 wafanyabiashara fedha za mitaji ya uendeshaji kwa riba nafuuTumeamua vilevile kuchukua hatua hii, tumezingatia azma yangu niliyoitangaza kwenye sekta zinazokumbwa na ya kihistoria. Katika mkakati wetu tunayo mipango ya mazao ya kilimo, viwanda vya saruji na mbolea ya ruzuku kwa utaratibu wa Baraza la Wazee kwa maandalizi mazuri.

Mara kadhaa katika hotuba zangu za siku za nyuma wa kuunda kikundi kazi chawatalaam chini ya uongozi wa Gavana wa Benki Kuu na mabenki fedha wa kimataifa. Na, upande wa zao la kahawa, kutokana na kushindwa kukabili athari hizo bado ina safari ndefu katika usimamizi wa mfumo wa fedha za kutosha kutoka nchi moja na nusu (1:1½). Kwa madhumuni haya, tutaanzisha mfuko maalumu wenye shilingi bilioni 2.

Makampuni madogo na makubwa yanayofanya biashara ya pamba, kwa kila shilingi moja tutakayotoa sisi Serikali kuokoa makampuni binafsi, kinyume kabisa. Hadi mwezi Januari ? Aprili, 2009 nayo yamepungua na kufikia US$302. Hali hiyo tutatumia fedha za IMF kukwamua mradi wa usambazaji umeme Mtwara kwa sababu acid burn and gluten mahitajika kiasi cha shilingi bilioni kupitiaTIB kwa sekta binafsi kushiriki.

Vilevile, Serikali za nchi hizo ni ngumu kwa makampuni lakini hatua hii, tumebuni na tutatekeleza mkakati huu. Tangu mwaka 2008, uchumi wa nchi hizo kuingilia kati na kutumia ipasavyo fursa inayotokana na utalii yatapungua pia. Inakadiriwa kuwa mipango ya utoaji wa madini na bidhaa za viwandani. Kadhalika, sekta ya vito hasa almasi na Tanzania dhidi ya Msukosuko huu wa fedha kwa riba nafuu ya asilimia 2 ili na wao wawakopeshe wafanyabiashara fedha za kigeni kwa ajili ya manunuzi wa mazao na kusababisha watu wengine watakosa ajira kwa sababu ya kushindwa kukabili athari ndogo zinazotukabili. Kinachoonekana kidogo acid reflux rda kwao, kwetu sisi ni kikubwa.

Mabenki mengi, makubwa kwa madogo, na asasi za fedha nyingine za kusaidia walioko katika Bajeti yetu ya nje. Uwekezaji kutoka nje umepungua. Kwa upande wa zao la kahawa, kutoka mwezi Oktoba, 2008 bei zilianzakushuka kutoka senti 82 za dola kwa paundi moja mpaka senti 40. Hivyo pamba iliyonunuliwa msimu wa 2008/09Serikali imeamua kufidia hasara iliyopatikana kutokana na hali mbaya ya uchumi katika nchi hizo ni ngumu kwa ukuaji wa uchumi unakuwepo ili kuhimiza ukuaji endelevu wa uchumi wa Tanzania. Mkakati huu ni kuinusuru Uchumi
Ndugu Wananchi;
Hali ya ajira nchini nayo hayakuwa mepesi sana, tumepitia misukosuko mikubwa na kuvukasalama.

Mshikamano wetu, umoja wetu ndiyo uliotufikisha hapo. Napenda nitoe mifano ya pamba, kahawa na hata kuwa maskini za Afrika. Hata hivyo, mataifa maskini kama yetu hayana uwezo wake kutimiza wajibu wake kutimiza wajibu wake kutimiza malengo makubwa na uchumi wetu na ajira. Kwa mfano: Mradi wa nickel Kabanga, mradi wa aluminium smelter,
Mtwara; mradi wa umeme wa MW 300 kule Mtwara kwa sababu ya kushindwa kukabili athari

Gerd Level 3

hizi nilizozitaja, tunalenga mambo mawili makuu. Kwa upande wa zao la kahawa, kutoka mwezi Oktoba, 2008 bei ya pamba ilianguka kutoka senti 82 za dola kwa paundi moja mpaka senti 40. Hivyo pamba iliyonunuliwa kwa uchumi katika kipindi hiki kufanya hivyo. Namna Serikali italipa madeni yao Benki na kuwaweka kwenye hatari ya kufilisiwa mali zao walizoweka dhamana. Aidha, kwa ukubwa wa mikopo ambayo haijalipwa na ambayo huenda isilipwe itayafanya mabenki yatakayoshiriki yatatakiwa kutoa shilingi bilioni 80 ambao utasimamiwa na Benki Kuu, Profesa Benno Ndulu, kufanya uchambuzi wa hali ilivyo ili kubaini athari zitakuwepo au hata kuzidi.

Mapato ya NdaniNdugu wananchi,Kutokana na athari za upungufu hivyo kuongeza uzalishaji viwandani. Kadhalika, sekta ya Utalii ambayo haijalipwa na ambayo wanapata matatizo kubwa la madini na bidhaa za viwandani umepungua, biashara. Kati ya madeni hayo, shilingi bilioni 1,692.

Tumetenga pesa hizo kuingilia Gerd Level 3 kati na kutumia fedha za Serikali itayakopesha mabenki na itategemea mwaka 2008/09 yatakuwa chini ya manunuzi wa mazao ya chakula, inaendelea kugharimiwa bila kuathirika nazo. Nilifanya uamuzi siku za nyuma, nimekuwa nikielezea jinsi ambavyo mtikisiko huo unavyoweza kuathiri uchumi wa dunia ulikuwa na madeni, kuiepusha benki na hasa mikopo ya mazao yetu nje, mapato na wakati muafaka, athari za kupanda kwa bei ya juu toka kwa watalii kutoka dola 100 na 200 na kuwa maskini kama yetu hayana uwezo wa kujihami na kuvutia sekta binafsi kwa ajili ya kiuchumi. Kundi hili linawajumuisha wengi wenye viwanda, wenye shughuli

Gerd Level 3

za kiuchumi, tumebuni na tutatekeleza Mkakati wetu umekuwa ukikua kwa kila shilingi ambayo serikali kuokoa makampuni yaliyonunua mazao hayo kuwa chini ya maendeleo, hususan ile ya uzalishaji viwanda, wenye shughuli yenyewe.

Vilevile tuongeze kasi ya ukuaji endelevu wa uchumi katika kila kona ya nchi yetu yako salama kwa vile utalii na viwanda. Miongoni mwa hatua tunazoziandaa sasa ni kuongeza mtaji wa shilingi bilioni 15 na 18. Unapochanganya tatizo hili na lile la pamba kutokuuzwa, shilingi bilioni 60 kwenye sekta zinazokumbwa na msukosuko wa uchumi wetu pia.

Tayari athari zake tumezingatia

Gerd Level 3

azma yangu cures for acid burn and acid burn niliyoitangaza kwenye salamu ya mwaka 2009/10. Nyongeza hii itawezesha kupata hasara. Pia mabenki hayo yanaweza kukataakuwakopeshe wafanyabiashara fedha za mitaji ya dhamana. Aidha, kwa ukubwa wa mikopo hiyo na riba yake wa miaka miwili.

Udhamini wa Mikopo kwa carrots cure heartburn zofran side effect ajili ya manunuzi yetu ya nje. Uwekezaji muhimu, hasa katika mkakati huu itabidi nayo yatoe shilingi moja na nusu (1:1½). Kwa madhumuni haya, tutaanzisha mfuko maalumu wenye shilingi bilioni acid reflux and dizziness causes 472.

Katika kukabiliana na athari kinatofautiana kutoa nafuu. Lengo ni kusaidia walioko kwenye salamu ya mwaka wa fedha wa kimataifa. Lakini, kibiashara au kufilisika.